Sopimusehdot Kuntomo Oy

  1. Jäsenyys on toistaiseksi voimassa oleva sopimus asiakkaan ja Kuntomo Oy:n välillä. Jäsenyys voidaan irtisanoa milloin tahansa. Irtisanomisaika on yksi (1) täysi kalenterikuukausi laskutuksen mukaisesti.

Jäsenyys voi olla myös tietyn sopimuskauden mittainen (esimerkiksi 12kk), jonka jälkeen
sopimus jatkuu automaattisesti toistaiseksi voimassa olevana. Jäsenyyden irtisanomisaika sopimuskauden jälkeen on yksi (1) kalenterikuukausi. Jäsenyyden voi päättää ennen sopimuskauden päättymistä vain painavin syin (esimerkiksi muutto toiselle paikkakunnalle, vakava sairaus). Sopimuksen voi keskeyttää myös edm. syin, jolloin keskeytys ei vähennä sopimuksen peruskautta. Kaikissa sopimuksissa irtisanomisen ehdot ovat samat. Etukäteen maksettujen asiakkuuksien maksuja ei palauteta myöskään erikoistapauksissa.

  1. Internetistä ostetussa palvelussa on 14 vrk peruutusoikeus, peruutusoikeus lasketaan internet liittymisen päivämäärästä, peruutusoikeus lakkaa, kun palvelua on käytetty ensimmäisen kerran.


  1. Sopimuksen voimassaoloaikana asiakas sitoutuu maksamaan sopimuksensa kuukausimaksut eräpäivään mennessä. Maksujen viivästyessä on Kuntomolla oikeus periä jäseneltä korkolain mukainen viivästyskorko ja muistutusmaksu. Mikäli asiakas laiminlyö tämän sopimuksen mukaiset maksuvelvoitteensa, voi Kuntomo sulkea asiakkaan avainkortin kunnes maksut on maksettu, kortin sulkemisesta ja avaamisesta peritään sen hetkisen hinnaston mukainen liittymismaksu. Liittymisen yhteydessä jäsenen tulee maksaa sopimuksesta riippuen liittymismaksu sen hetkisen hinnaston mukaisesti.

  2. Jäsenyyden väärinkäytöksistä (esimerkiksi luvatta tuodut jäsenet, tai kulkuavaimen luovuttaminen toiselle henkilölle ilman Kuntomon lupaa) peritään jäseneltä 150 euron rikemaksu. Jäsenkorttina toimii kulkuavain, joka toimii liikuntakeskuksen jäsenen kulkutunnisteena. Kulkuavain on aina henkilökohtainen. Kulkuavaimen on oltava aina mukavana tultaessa liikuntakeskukseen. Kulkuavaimen katoamisesta on välittömästi ilmoitettava Kuntomon henkilökunnalle.

  3. Jäsenyys on aina henkilökohtainen huolimatta siitä vaikka maksajana olisi yritys tai jokin muu taho. Asiakas on aina itse täysin vastuussa jäsenyytensä maksuista vaikka esim. yrityksen maksama etu loppuisikin.

  4. Alle 18-vuotias henkilö ei voi liittyä asiakkaaksi ilman huoltajan suostumusta, huoltajan ja käyttäjän tulee allekirjoittaa asiakassopimus Kuntomossa tai ostamalla jäsenyys verkkokaupasta, alaikäraja Kuntomossa on 13-vuotta.

  5. Kuntomo pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia aukioloaikoihin. Aukioloaikojen muutoksista ilmoitetaan Kuntomon sisällä ilmoitustaululla ja uudet aukioloajat päivitetään Internet sivuille, muutoksista ilmoitetaan hyvissä ajoin. Kuntomo ei vastaa henkilö- tai aineellisista vahingoista, jotka aiheutuvat asiakkaalle tai vierailijalle, tai heidän omaisuudelleen Kuntomon tiloissa, ellei vahinko johdu Kuntomon olennaisesta laiminlyönnistä. Kunomo ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä aiheutuvasta Kuntomon toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. Kuntomolla on oikeus keskeyttää palvelujen tarjoaminen siitä riippumattoman esteen seurauksena minkä vuoksi palveluja ei voida tarjota. Kuntomolla on oikeus myös rajoittaa keskuksen tilojen käyttämistä rajoitetusti tai kokonaan välttämättömien huolto, remontti tms. toimenpiteiden ajaksi. Kuntomolla kulloinkin käytettävissä oleva laitteisto voi vähäisessä määrin vaihdella sopimuksen solmimisen jälkeen. Asiakas ymmärtää, ettei tässä sopimuskohdassa lueteltujen syiden perusteella voi vaatia korvausta tai hyvitystä jäsenyydestään, tai purkaa sopimustaan.

  6. Tätä sopimusta koskevat riidat käsitellään Oulun käräjäoikeudessa.


Hyväksyn sopimusehdot allekirjoittamalla sopimuksen